نصب اپلیکیشن ios ملودیفای به روش پایدار و اصولی تست‌فلایت انجام می‌شود. بدون نیاز به اشتراک استورها
در حال بروزرسانی سیستم هستیم.
بزودی امکان نصب فراهم خواهد شد.